European Voluntary Service in The "Grodzka Gate – NN Theatre" Centre / Wolontariat Europejski w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN"

[EN] Since 2004 "Grodzka Gate – NN Theatre" Centre is a host organization for international volunteers. It started as a cooperation between Theatre NN and the Action Reconciliation Service for Peace (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste-ASF) which recruits volunteers from Germany and Ukraine to take part in educational projects that deal with the Second World War period as well as with the aftermath of the National-Socialist era in Europe. Nowadays, Theatre NN hosts also young volunteers from France and Germany who wish to learn about Lublin's history and take part in the center's activities, and volunteers from Israel that are willing to explore the history of Jewish Lublin.
Most of the volunteers are beneficiaries of the EVS program, financed by the European Commission within the scope of the programs “Youth” and “Erasmus+”. The volunteers have an opportunity to get involved in realization of the center's current projects and also receive support for realizing their own initiatives. The multicultural environment created in the theatre is a source of inspiration for the Centre's initiatives.

 
[PL] Od 2004 roku Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN" jest organizacją goszczącą dla międzynarodowych wolontariuszy. Jest to efekt współpracy pomiędzy Ośrodkiem a organizacją Akcja Znak Pokuty/ Służby dla Pokoju (Aktion Sühnezeichen Friedensdienste-ASF), która rekrutuje w Niemczech i na Ukrainie wolontariuszy chcących wziąć udział w projektach edukacyjno-historycznych związanych z okresem II wojny światowej i skutkami narodowego socjalizmu. W Ośrodku pojawili się jednak także młodzi ludzie z Francji i Niemiec, którzy z własnej inicjatywy chcieli bliżej poznać Lublin, jego historię oraz działalność Ośrodka. Cieszymy się również, iż przyjeżdżają do nas wolontariusze z Izraela, którzy angażując się w pracę Ośrodka zgłębiają historię żydowskiego Lublina.
Większość z naszych wolontariuszy to beneficjenci programu EVS finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Młodzież i Erasmus +. Przybywający do Ośrodka młodzie ludzie mają szansę zaangażować się w realizację bieżących projektów oraz otrzymują wsparcie dla realizacji własnych inicjatyw. Ich kilkumiesięczny pobyt w Lublinie to bezpośrednia lekcja wielokulturowości dla obydwu stron oraz źródło inspiracji dla realizowanych w Ośrodku inicjatyw.        
  

Dominika Majuk 
European Voluntary Service coordinator in The "Grodzka Gate – NN Theatre" Centre

 

 

Maike Limprecht
(2004/2005, Germany)

Coordinating Organisation:
ASF-Polska

Steatement:

Activities:

Philipp Köker
(2005/2006, Germany)

Coordinating Organisation:
ASF-Polska

Steatement:

Activities:

Sven Liese
(2006/2007, Germany)

Coordinating Organisation:
ASF-Polska

Steatement:

Activities:

Lars Städter
(2007/2008, Germany)

Coordinating Organisation:
ASF-Polska

Steatement:

Activities:

   

Lucyna Kühnemann
(2008/2009, Germany)

Coordinating Organisation:
ASF-Polska

Steatement:

Activities:

Katharina Nelissny
(2008, Germany)

Coordinating Organisation:
ASF-Polska
individual

Steatement:

Activities:

Maryna Czarna
(2009/2010,Ukraine)

Coordinating Organisation:
Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"/ ASF-Polska

Steatement:

Activities:

Anna Puczkowa
(2010/ 2011,Ukraine)

Coordinating Organisation:
 ASF-Polska

Steatement:

Activities:

   

Nina Penkert
(2011/2012,Germany)

Coordinating Organisation:
ASF-Polska
individual

Steatement:

Activities:

Hadas Gross
(2011, Israel)

Coordinating Organisation:
individual

Steatement:

Activities:

(2011/2012, Ukraine)

Sergii Miroshnychenko
(2012/2013,Ukraine)

Coordinating Organisation:
ASF-Polska

Steatement:

Activities:

 

Emilie Clory
(2013,France)

Coordinating Organisation:
Ośrodek "Brama Grodzka-Teatr NN"

Steatement:

Activities:

Vanessa Beckert
(2013,Germany)

Coordinating Organisation:
individual

Steatement:

Activities:

Dmytro Pandakow
(2013/2014,Ukraine)

Coordinating Organisation:
ASF-Polska

Steatement:

Activities:

Volodymyr Dyshlevuk
(2014/2015,Ukraine)

Coordinating Organisation:
ASF-Polska

Steatement:

Activities:

   

Tal Schwartz
(2014/2015,Israel)

Coordinating Organisation:
Sempre a Frente Foundation

Steatement:

Activities:

Yaelle Vishnizki Levi
(2014/2015,Israel)

Coordinating Organisation:
Sempre a Frente Foundation

Steatement:

Activities: